QAM modulation (VHDL)

G

gregor

Guest
Chào.
Tôi đã có một chút vấn đề với việc thực hiện QAM modulator-demodulator mô hình.
Đầu tiên là câu hỏi: tôi phải thực hiện bộ lọc FIR ở cả hai khối hoặc tôi có thể bỏ qua nó (nếu nó dễ dàng hơn)?
Thứ hai: Làm thế nào để đồng bộ hóa modulator & demodulator?

Tôi là tạo ra mô hình này trong VHDL (quartusII).Có lẽ ai đó đã làm nó và có thể chia sẻ kinh nghiệm của ông.
Cảm ơn bạn cho lời khuyên nào.

 
Badanie Cisco ujawnia wzrost zagrożeń dla bezpieczeństwa IT spowodowany "kulturą samozadowolenia" pracowników polskich firm.

Read more...
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top