LCD pic16f877a

E

evaang2003

Guest
hi, i tyring ngay bây giờ để hiển thị văn bản trên màn hình LCD loại HD44780A00.
i sử dụng pic CCS c compiler.
Tuy nhiên, các mã nguồn tôi viết không phải là làm việc.ai có thể cho tôi ví dụ mã nguồn hoặc là có lỗi?
Xin lỗi, nhưng bạn cần đăng nhập để xem tập tin đính kèm này

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top