HFSS inverted F Antenna Thiết kế

V

vpmedina

Guest
Hi guys!

Tôi thiết kế một ăng-ten cho zigbee ứng dụng.
Tôi nhìn antennas từ khác nhau, thực và mô phỏng họ chỉ để có một cơ sở cho các thiết kế của tôi.
Tôi nghĩ rằng tôi có một vấn đề với tôi thiết lập trong HFSS.Tôi không có được sự công bố kết quả.Tôi có nghĩa là nó không phải là thậm chí đóng cửa.

Bạn có thể thiết lập của tôi xin vui lòng xem xét và cho ý kiến hay cố vấn về việc làm thế nào để thực hiện điều này?

Thanks a lot!

ps.Tôi HFSS tôi đính kèm tập tin và tham khảo từ các ăng-ten ti
pps.HFSS tập tin mở rộng có thể không được đính kèm?tại sao?just curious ...
Xin lỗi, nhưng bạn cần đăng nhập để xem tập tin đính kèm này

 
Ataki DDoS należą do grupy najstarszych zagrożeń w Internecie, jednak wciąż plasują się w czołówce największych sieciowych plag. Wraz z rozwojem systemów bezpieczeństwa ewoluowały, a ich głównym celem stały się aplikacje i usługi.

Read more...
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top