EDABoard.com! Diễn đàn thảo luận điện tử quốc tế: Phần mềm EDA, mạch, sơ đồ, sách, lý thuyết, giấy tờ, asic, pld, 8051, DSP, Mạng, RF, Thiết kế tương tự, PCB, Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

Register Log in

help me các pro vào giúp với

tuantute

New member
câu 1. Cho đa thức nhị phân G={2Dh}. Thông tin nguồn I=7E1. Hãy mã hóa bít gửi đi D theo nguyên tắc CRC.
Câu 2. Dùng phương pháp mã hóa manchester mã hóa dãy số sau: 2EA
Câu 3. Sử dụng nguyên tắc kiểm tra bít chẵn lẻ theo parity chẵn để xây dưng thông tin kiểm tra bit chẵn lẻ hai chiều với 8 bit dữ liệu : C52DCAD
Câu 4. Xây dựng biểu đồ thời gian sử dụng chuẩn không đồng bộ 12C để truyền thông tin sau : (199)10 tới Slave có địa chỉ: ADh
 
Toggle Sidebar

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Top