help me các pro vào giúp với

tuantute

New member
câu 1. Cho đa thức nhị phân G={2Dh}. Thông tin nguồn I=7E1. Hãy mã hóa bít gửi đi D theo nguyên tắc CRC.
Câu 2. Dùng phương pháp mã hóa manchester mã hóa dãy số sau: 2EA
Câu 3. Sử dụng nguyên tắc kiểm tra bít chẵn lẻ theo parity chẵn để xây dưng thông tin kiểm tra bit chẵn lẻ hai chiều với 8 bit dữ liệu : C52DCAD
Câu 4. Xây dựng biểu đồ thời gian sử dụng chuẩn không đồng bộ 12C để truyền thông tin sau : (199)10 tới Slave có địa chỉ: ADh
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top