Baseband demodulation

J

jkkpohl

Guest
Là bất kỳ một trong nhận thức của bất kỳ tắt các chip thềm mà thực hiện Low IF demodulation hoặc chuyển đổi trực tiếp tại baseband chỉ?

 
Usługa streamingu gier od Sony o nazwie PlayStation Now będzie dostępna dla posiadaczy PlayStation 3. Firma ogłosiła datę premiery tej usługi oraz wspomniała o nowych grach, jakie w jej ramach będzie można uruchomić.

Read more...
 
Nhiều chip có sẵn từ Analog Devices

AD6548 Othello-G-chip đơn trực tiếp chuyển đổi GSM / GPRS Thu có sẵn với các biến thể

http://www.analog.com/en/prod/0,, AD6548, 00.html

Liên kết này có thể hữu ích cho bạn

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top