AES3400 giao diện

D

dtvt_k49

Guest
Hi everybody!
Tôi sử dụng AES3400 cảm biến vân tay để nhận các hình ảnh.Tôi có một số vấn đề.Nếu ai đã làm với nó, và không thể chia sẻ nó với tôi?Cảm ơn

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top