EDABoard.com! Diễn đàn thảo luận điện tử quốc tế: Phần mềm EDA, mạch, sơ đồ, sách, lý thuyết, giấy tờ, asic, pld, 8051, DSP, Mạng, RF, Thiết kế tương tự, PCB, Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

Register Log in

tms320f2812

HaiVuVan

New member
help me! Tôi đang nghiên cứu về tms320f2812 điều khiển động cơ servo. ad có thể cho tôi xin một số tài liệu về tms320f2812 và về động cơ servo. Xin cam ơn.
 
Toggle Sidebar

Part and Inventory Search


Welcome to EDABoard.com

Design Resources

Sponsor

Sponsor

Design Fast

X

Top