tms320f2812

HaiVuVan

New member
help me! Tôi đang nghiên cứu về tms320f2812 điều khiển động cơ servo. ad có thể cho tôi xin một số tài liệu về tms320f2812 và về động cơ servo. Xin cam ơn.
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top