QFN gắn chip - dont đã chọn và đặt công cụ

M

mfarhan1

Guest
Kính gửi tất cả
Tôi có gắn một con chip QFN của 16pins và sân của 0.5mm tôi không thể đặt nó trên PCB như tôi không thể đặt nó ở vị trí bằng tay.Tôi không có lựa chọn và đặt công cụ.Tôi đang nghĩ đến việc sử dụng QFN ổ cắm vào bất kỳ với kinh nghiệm của việc sử dụng QFN, freq là 2.5GHz hiện các ổ cắm thêm tự cảm mà hiệu quả kết quả?
cảm ơn

 
N

news

Guest
Apple Pay to rozwiązanie które w założeniu ma uprościć płatności bezgotówkowe. Eksperci Sophos już teraz głośno zastanawiają się nad bezpieczeństwem tego produktu firmy z Cupertino.

Read more...
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Top