help me

khanh nguyen

New member
chào tất cả mọi người!
mình đang làm làm khóa luận tốt nghiệp về ứng dụng kỹ thuật hổn loạn trong điều chế tín hiệu. Nhưng sự hiểu biết về kỹ thuật hổn loạn còn kém. Mong tất cả mọi người trong diễn đàn có tài liệu hay hiểu biết về "kỹ thuật hổn loạn" có thể share giúp mình với.
cảm ơn!
mail: docthanvuive291994@gmail.com
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top